Alt Om Saltstraumen

Forord

Velkommen som leser av 3. årgang til Saltstraumboka! Redaksjonen har forsøkt å lage en god miks av faste bidrag der folk vil kjenne igjen stoffet: konfirmantjubileer, avgangsklassen på ungdomsskolen, presentasjon av et av Saltstraumens naturvernområder, og stoff som presenterer både gammelt og nytt med varierte fortellinger. Små anekdoter og pussige historier, men også grundigere historiske artikler. I årets utgave vil vi særlig fremheve artiklene om Åselid, om Thomine og det dramatiske forliset på Saltenfjorden, samt artikkelen om jakta Alette og hennes ferder langs norgeskysten.

Du vil finne stoff fra ulike deler av Saltstraumen. Noe er kanskje kjent fra før, andre bidrag gir overraskende innblikk i hendelser i området vårt. Her er stoff som burde interessere ulike aldersgrupper, både barn, ungdom og godt voksne.

Saltstraumen har nok å ta av, og vi har også i år stoff som må stå over til seinere utgaver. Takk for alle tilbakemeldinger og innspill fra leserne. Vi er allerede godt i gang med planleggingen av neste års årbok, men tar gjerne imot stoff eller ønsker om hva vi bør skrive om.

Vi gjentar vår oppfordring om å lete i skuffer og skap etter brev, dokumenter, bilder med mer, som vi kan ta inn i årboka. Vi ønsker gjerne flere bidragsytere. Har du lyst til selv å skrive, er det bare å ta kontakt med nærmiljøkontoret. Vi gir gjerne hjelp i skriveprosessen.

Vi håper du vil kose deg med årets utgave, og at du er ambassadør og anbefaler boka til både fastboende og utenbygds straumværinger. Vi håper også at stoffet kan ha interesse for Bodø- og Saltenborgere langt utenfor Saltstraumen.

Saltstraumen i september 2010
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
John Lars Seines

Innhold

 • Forord
 • Bardomstid på Åseli
 • Minner fra forgangen tid
 • Da "Storken" nødlandet på Straumøya
 • Thomine Jensdatter Lind
 • Kloke koner ved Saltstraumen
 • Jakta "Alette" av Skålbones
 • Straumseien eller Vårherre?
 • I hus med fienden
 • Fra Kåres loft: Signalmasta
 • Saltstraumen under krigen - sett gjennom tyske linser
 • Fra museets gjenstandssamling
 • Konfirmantforberedelser våren 1946 i Straumen sogn
 • Opplevelser som ung handelsbetjent på Tuv Coop
 • Gammelt og nytt fra Saltstraumen
 • MS Saltstraumen
 • Eiendommen Urskar i Bodø
 • Journalisten fra Skagen
 • Saltstraumen barnegospel
 • De ryddet et kulturminne
 • Urskar naturreservat
 • 10-års hendelser i Saltstraumen
 • Gamle bilder fra Valnesvatnet
 • Konfirmanter i Saltstraumen kirke 24. juli 1960
 • 50-års konfirmanter 2010
 • Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2010
 • Saltstraumturneringa, eller Bend It Cup
 • Nordnorske mestere 2010!
 • Ny kommunedelsplan

Saltstraumboka 2010

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)
Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-2-8

Forord

Velkommen som leser av 1.utgaven av Saltstraumboka! Det er med stor glede, og en viss stolthet, at redaksjonen legger fram årboka. Saltstraumen har så langt vi vet i dag, vært befolket i mer enn 11.000 år. Det er pr. i dag det 3. eldste bosettingsområde i Norge, og absolutt eldst i Bodø kommune. Saltstraumen har derfor en lang historie, og det er et området fullt av historier.

Saltstraumen Museum mener at dette fortjener å bli dokumentert og formidlet. Etableringen av en årbok for Saltstraumen er et ledd i dette arbeidet. Det må sees i sammenheng med øvrig virksomhet knyttet til stiftelsen Saltstraumen Museum og med arbeidet til Saltstraumen historielag.

Saltstraumen Museum har oppnevnt årbokas redaksjon, og står ansvarlig for produksjonen. Vi tar sikte på årlige utgaver. Bidragene til årboka har vi fått fra "innfødte" og utflyttere, fagfolk og amatører. Det er et hyggelig problem at vi faktisk har fått mer stoff enn vi har plass til i årets utgave.  Noe må derfor stå over til neste år. Vi retter en hjertelig takk til alle bidragsytere; også til dere som må vente til neste år med å få stoffet publisert.

En stor glede er det også at vi har fått tilgang til et fantastisk bildemateriale fra Saltstraumen opp gjennom tidene, ved at historielaget har fått kjøpe en bildebase av Birger Jan Johansen. Dette er i hovedsak bilder som har vært i de to bindene av bygdebok for Saltstraumen (2001), samt en del bilder etter Håkon Hansen Vatnet. Vi er utrolig takknemlig for å ha fått tilgang til denne bildeskatten, som sammen med de bilder historielaget har samlet lokalt, og som brukes i de årlige Saltstraum-kalenderne, utgjør en viktig dokumentasjon av Saltstraumens historie. Alle bilder som brukes er klarert med rettighetshaverne.

Vi har valgt å produsere årboka i samarbeid med andre årbokredaksjoner i Salten. Vi takker de erfarne utgiverne for å ha invitert oss inn i dette faglige fellesskapet. Der er lærerikt for oss og det gir oss gunstige produksjonskostnader. Vi vil også takke Bodø kommune, Kulturavdelingen, og Saltstraumen Lokalutvalg for økonomisk støtte til produksjonen av denne førsteutgaven.

Vi i redaksjonen håper at du som leser blir fornøyd med resultatet, og at du gjerne tar kontakt med redaksjonen om du har stoff eller ideer  til artikler, reportasjer eller bilder for nye årbøker.

Velkommen som leser av Saltstraumboka 2008.

Saltstraumen, september 2008
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit Madsen
Elisabeth Nilsen
Jon Lars Seines

Innhold

 • Forord
 • Arven fra Straumkallen
 • Samliv med "Brummeren fra Tuv" - lydinstrument fra steinalderen
 • Gamle bilder
 • Fra gammel til ny tid på Knaplund
 • Te Karoline!
 • Klippfiskproduksjon i Sunnan og Saltstraumen
 • Ei kule for svensken - Malmskipet "Hero"s sørgelige endelikt i 1905
 • Glimt fra Saltstraumen de siste 50 år
 • Soga om det gamle Ripnes
 • Julefortelling fra Ripnes i gamle dager
 • M.F. Børa av Saltstraumen
 • Ho bestemor i Skagvika
 • Den gamle samegrenda i Valnesmarka
 • 07.07.07
 • Saltstraumen bibliotek 1890-1987
 • Bilder fra gamle Straum
 • Kåres loft
 • Karveskurd - et gammelt kunsthåndtverk
 • 50-års konfirmanter 2008
 • Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2008
 • Reiselivet som framtidsnæring
 • Saltstraumen som del av verdensarven?

Saltstraumboka 2008

Ansvarlig utgiver: Saltstraumen Museum
Foto for- og bakside: Odd Willy Hansen
Grafisk produksjon: Lundblad Media Bodø AS
ISBN: 978-82-997920-0-4

http://saltstraumen-museum.wips.no/wips/1699758131/

 

Forord

 
For tolvte år på rad er Saltstraumboka klar til å presenteres for dere. Vi håper alle finner noe som er verdt å lese og som setter tankene i sving rundt vår fortid og menneskene som levde og virket da. Litt om det som skjer i nåtiden har vi også prøvd å få med. Vi mottar gjerne din reaksjon på stoffet vi presenterer og forslag til hvordan boka kan bli enda bedre og mer interessant.

Les mer: Saltstraumboka 2019

Forord

Redaksjonen i Saltstraumboka har gleden av å presentere årets utgave for alle våre lesere. Vi håper og tror at årets utgave vil bli mottatt med samme begeistring som vi opplevde i fjor, da vi for første gangkunne gi ut egen årbok for Saltstraumen. Vi som arbeider i redaksjonen konstaterer at vi har et hav av stoff og kilder å øse av. Dette lover godt for framtida, ved at Saltstraumboka blir et årlig bidrag til å fortelle fra vår kultur og historie ved Saltstraumen og distriktene rundt.

Vi har også i år mange bidragsytere som har kommet til oss med stoff. En stor takk til dere alle. Samtidig oppfordrer vialle til å lete i skuffer og skap etter "godbiter" som vi kan bruke i senere årbøker. Ta kontakt med noen i redaksjonen hvis det er en historie som du ønsker nedskrevet, eller om du har noe annet som fortjener en plass i "historieboka".

Vi har tilgjengelig et stort bildemateriale som vi kan benytte. Vi er allikevel overbevist om at det ute på bygda finnes en mengde gamle foto som vil være interessant å ta vare på for ettertida. Vi oppfordrer alle til å låne ut slike bilder, slik at vi kan få de avfotografert og lagret i vårt arkiv. Bildene leveres selvsagt tilbake når denne jobben er gjort.

Til slutt en takk til Kenneth Furre som i år har bidratt med illustrasjoner til noen av artiklene i boka. En god illustrasjon til en god artikkel vil alltid være et stort pluss for årboka.

God lesning og god fornøyelse!

Saltstraumen i september 2009
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
Jon Lars Seines

Innhold

 • Forord
 • Et hundreårsminne
 • Tuv Koop. forening 30 år
 • 100 år med ungdomslag på Valnes
 • Tromsø Museums arkeologiske utgraving på Skålbones 2006-2007
 • "Rydd et kulturminne!"
 • Barndomsminner fra Rørvika
 • Med dampskipet "Frey" til Trondheim i 1948
 • Da ny Straumbåt kom til Saltstraumen
 • Kapteinskista fra Kåres loft
 • Behovet for en formidlingskanal
 • Helbrederen Johan Iversen
 • Flybesøk i Saltstraumen vinteren 1935-36
 • En bjørnehistorie fra Børvatn
 • Saltstraumen under krigen
 • Straumfesten 6.juni 1945
 • Onga i gammeldagan
 • Vikarlærer på Valnes
 • Knaplund blandakor
 • Spellemann fra Straumøya
 • Da vi bygde Straumbo
 • Saltstraumens sang
 • Myke trafikkanter mellom Saltstraumbruene
 • Nye RV 17
 • Opptakten til Saltstraumen skolekorps
 • Jambo Mambo med Saltstraumen musikkorps!
 • Seinesodden naturvernområde
 • Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2009
 • 50-års konfirmanter 2009
 • 100-års konfirmanter
 • Hendelser ved Saltstraumen 10 år tilbake

Saltstraumboka 2009

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)
Forside: Marthe Viktoria Sakariassen Selfors åpnet gang- og sykkelveien.
Foto: Odd Willy Hansen
Grafisk produksjon: LMB-Grafisk AS
ISBN: 978-82-997920-1-1

http://saltstraumen-museum.wips.no/wips/1699758131/

Forord

Etter at Saltstraumboka passerte sitt 10-årsubileum i 2017, er vi nå kommet til ellevte utgivelse av den. Saltstraumboka har også denne gangen rikholdig stoff og bilder om lokalhistorie og aktuelle hendelse i 2018 fra vårt distrikt. Du finner sikkert noe av interesse i år også, noe å glede seg over og kanskje noe du ikke er enig i. Vi setter i alle fall pris på din tilbakemelding.

Vi presenterer skolehistorie fra den tidligere bygda mè Valnesvatn, fra Knaplund, Evjen og Tuv. Hendelser fra dagliglivet tidlig på 1900-tallet er godt beskrevet av ekteparet Hans og Johanna Sandmo, Hans fra fjellgården Sandmoen og Johanna fra mer maritime forhold i Stensøya. Sjøens folk beskrives ved krigsseileren Torbjørn Olsen, Gjælen, kapteinen Jens Ellingsen, Seivåg, og kvalfanger Ole Laxå, Valnes. Mens jordbruket er representer med melkebonden fra Gillesvåg, Gerhard Ling. Livet i foreninger og lag får vi vite om gjennom Sunnan Sanitetsforening, Seivåg kvinneforening, sangkoret Straumklang og Saltstraumen idrettslag, og næringslivet er i år representert med Saltstraumen Brygge. Turmulighetene stimuleres ved nye løyper på Straumøya og Knaplund. Selvsagt har vi med avgangsklassen, 50-års konfirmantene og 10-årshendelser, og mye mer.

Takk til alle våre bidragsytere og til dere som kommer med forslag om emner som bør presenteres i boka. Vi håper dere vil fortsette å gi oss stoff, innspill og tilbakemeldinger i kommende år. Vi ønsker også at andre av bokas lesere har lyst til å skrive eller fortelle noe fra vårt distrikt. Ta kontakt med noen i redaksjonen, så hjelper vi til med å få stoffet publisert.

Vær så god, her er Saltstraumboka 2018!

 

Hilsen Redaksjonen

Synnøve Blix

Arild Larsen

Sverre Ellingsen

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

 

Innhold

 • Forord
 • Valnesvatnet skole – Skolehuset på Frostmoen
 • Minner fra gamle skoledager
 • Skoletid – fra Aases minnebok
 • Mot jul i Vika
 • Minner om hendelser i mitt liv
 • Liv og levnet på Sandmo i gamle dager
 • Gyldne minner
 • Amerika-brevet
 • Emmisæren
 • Charlie Chaplin og de gode hjelpere
 • Gamle ord og uttrykk fra Salten
 • Jekta og Jakta
 • Torbjørn Olsen – en krigsseiler fra Gjælen
 • Jens Ellingsen Sjøkaptein og globetrotter
 • Kvalfangere fra Sunnan
 • Oscar Jakob Imanuel Ripnes
 • Melkebonden fra Gillesvåg
 • Sunnan Sanitetsforening
 • Seivåg kvinneforening 75 år
 • Sangkoret Straumklang!
 • Saltstraumen Idrettslag
 • Lisas gyngestol
 • Saltstraumens orkideer
 • Saltstraumen brygge
 • Unge reisende Kristensen
 • Krigsminneløypa
 • Nye og gamle turstier på Straumøya
 • Konfirmanter Saltstraumen kirke 14.juli 1968
 • 50-års Konfirmasjonsjubileum 1.juli 2018
 • Avgangsklassen Saltstraumen skole 2018
 • 10-års-hendelser i Saltstraumen fra til 2018

 

Saltstraumboka 2018

Forsidebildet

Parti fra Gillesvåg. Foto: Odd Willy Hansen.

 

Siden 2008 har Saltstraumen Museum stått som ansvarlig utgiver av Saltstraumboka. Fra årets utgave er dette endret til Saltstraumen Historielag, ettersom Museet nå er lagt inn under Historielaget. Det innebærer ingen endringer av arbeidet med Årboka, som fortsetter med det samme mannskapet.

 

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Historielag

Postboks 69, 8056 Saltstraumen

http://www.saltstraumen-museum.no

 

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: 130 grams Omni Silk

Grafisk produksjon: Interface Media as

 

ISBN: 978-82-998619-1-5

 
 • Befolkningen i Vega oppfordres til å samle nedbør og benytte seg av private vannkilder etter en stor vannlekkasje lørdag.

 • Alle husstander på Vega er uten vann etter en stor lekkasje. Første melding om vannmangel kom klokka 14:19. Kommunen jobber fortsatt med å finne lekkasjen. – Vega og Brønnøy kommune har satt krisestab og samarbeider med å få distribuert vann med tankbiler. Vi jobber på spreng, og ber folk følge med på informasjon fra media, sier teknisk sjef, Anders Karlsson. Folk med spørsmål kan kontakte teknisk sjef i Vega kommune, som er beredskapsperson i krisestaben.

 • Ofoten Brann har plukket ned rundt 15 løse skifersteiner fra taket på kirka i Narvik. Brannvesenet ble oppringt av en bileier som hadde fått en skiferstein i bakruta på grunn av den sterke vinden. Politiet har sperret av området på grunn av fare for personskade. – Folk må ikke ta seg innenfor sperringene. Dette er tunge skifersteiner med stort skadepotensiale, sier vaktkommandør 110 Nordland, Bent Krister Osbakk.

 • NVE har sendt ut rødt farevarsel om stor snøskredfare for Ofoten, gjeldende for søndag 23. februar. Det ventes stort snøfall i deler av regionen. Skiløpere og skuterkjørere bes holde seg unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatte, melder varsom.

 • På grunn av vedvarende dårlig vær innstilles avgang fra Bodø til Svolvær i kveld kl 18:00 for NEX 2. Også avgang fra Bodø til Sandnessjøen med avgang 16.15 idag innstilles. Fartøyet ligger værfast i Sandnessjøen inntil videre, melder Boreal. Selskapet melder videre at reisende oppfordres om å vurdere alternativ transport i helga på grunn av værforholdene.

 • Morten Thoresen og Stig Andre Berge deltar ikke i NM i bryting på Fauske likevel. Det melder Avisa Nordland. Thoresen, som er fra Bodø, tok i forrige uke EM-gull i bryting. Stevneleder Geir Wenberg begrunner frafallet med at Thoresen trenger hvile, og at Berge er syk. Wenberg forteller til avisa at de begge fortsatt vil møte opp under arrangementet, men altså ikke delta i konkurransen.

 • På E6 over Saltfjellet åpnes det for kolonnekjøring. Veien har tidligere i dag vært stengt på grunn av uvær, og Vegtrafikksentralen varsler at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. Første kolonne fra Sørelva kl 12.00.

 • Norske forskere intensiverer nå arbeidet med å finne årsaken til sykdom og død hos norske hunder i fjor. 42 hunder døde og minst 200 ble alvorlig syke av blodig diaré. Fortsatt er årsaken til sykdomsutbruddet en gåte. Nå har Veterinærhøgskolen satt av midler til en doktorgradsstilling for å finne svar. Prosjektet skal gå over tre år. Det skriver Aftenposten.

 • En varebil har kjørt av veien ved blåbærhaugen på fylkesvei 17 i Sandnessjøen. Det skal ikke være snakk om personskade, melder politiet.

 • Fylkesvei 813 over Beiarfjellet er igjen åpnet for trafikk. Det melder Vegtrafikksentralen.

 • Uværet i Nordland fører til stengte fjelloverganger lørdag morgen. E6 over Saltfjellet er stengt, det samme gjelder for E10 Bjørnfjell og E12 over Umbukta. På fylkesvei 813 over Beiarfjellet er det kolonnekjøring. Også flere fergeavganger kanselleres på grunn av dårlig vær. Der i blant Bodø-Moskenes, opplyser Torghatten.

 • Et ubebodd hus brant i natt ned på Melbu i Hadsel kommune. Det opplyser politiet til NRK. Huset er totalt utbrent. Kun ti meter fra det nedbrente huset står en fjøs med 140 storfe. – Hvis ikke vindretningen var som den var, kunne dette fått en katastrofal ende, for da hadde fjøsen blitt fylt med røyk. Det sier bonde Tom Lund til Bladet Vesterålen. Operasjonsleder ved Nordland politidistrikt Stig Østbø sier til NRK at brannårsaken er ukjent og at brannen skal etterforskes.

 • Politiet i Nordland melder at en bolig i Melbu ved Stokmarknes står i brann. Nødetatetene er på vei.

 • Det er kolonnekjøring over Umbukta på grunn av uvær. Følg med på trafikkmeldingene her.

 • En mann i midten av 40-årene er slått i ansiktet i Bodø. Han blir tatt hånd om av ambulansen. Politiet etterforsker saken.

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Seneste aktiviteter

Kveldsmatkonsert
tir 25 feb @17:30 -
Historielagets quiz
tor 27 feb @19:00 -

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.