Alt Om Saltstraumen
Fiske i vatnene
Hvor gjelder fiskekort for vatnet?
Fiskekortet gjelder for fiske i Valnesvatnet, Mølnvatnet, Langvatnet, Djupvatnet v/Nordvika og Litjvatnet v/Nordvika. I vatnene kreves ikke Statskort/Fisketrygavgiftskort. Fiskekortet gjelder ikke i Valneselva.
 
Pris på fiskekort i vatnet
Døgnkort (voksen, fra 16år) kr. 100,-
Sesongkort (voksen, fra 16år) kr. 300,-
Sesongkort gjelder i tiden: 1. mai - 30.april
Barn under 16 år skal ved kontroll forevise legitimasjon som viser alder, men trenger ikke fiskekort.  
 
Medlemskort i Valnesvatnet Grunneierlag for grunneiere og andre tilhørende eiendommen, med påført Gnr., Bnr., årstall, og signert av formannen i grunneierlaget, gir rett til fiske på likt med sesongfiskekort i vatnene, men gjelder ikke i Valneselva. 
 
Garnstørrelse og begrensing
Max 24 omfar/26mm  maskevidde
Garn kan settes i Valnesvatnet fra 15. aug til 31.okt.
Garn skal merkes med tydelig blåse, påført navn og adresse, og evt. telefonummer.
 
Fiske i Valneselva
Det kreves Statskort/Fisketrygavgiftskort i Valneselva, men gjelder IKKE barn under 16 år.
 
Hvor gjelder fiskekort for elva?
Fiskekortet gjelder for fiske i Valneselva, fra sonemerkene på begge sidene nedenfor brua, og opp til fossen.  
Se Valneselva fiskesone her:
 
Det er ikke tillatt å fiske fra brua.
 
Pris på fiskekort i Valneselva:
Døgnkort (voksen og barn) Kr. 150,-
 
Maks. antall solgte fiskekort pr døgn :
Det tillates ikke solgt mer enn 6 fiskekort pr. døgn i Valneselva.
Fangstkvote pr. person: 3 stk. laks i sesongen
 
Se også grunneierlagets sider.

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.