Alt Om Saltstraumen


saltstraumen-museum.noI Saltstraumen Museum kan du gjøre deg kjent med Saltstraumens rike historie fra eldre steinalder, bronsealder, jernalder og vikingetid og fram til i dag. Her kan du også lære om stedets naturhistorie.

Museet holder til i den gamle skolen på Knaplund, øst for Saltstraumen kirke og veien ned til Ripnes. I første etasje finner du utstillingslokaler og kontor. Husflidsbutikken v/ Bodin Husflidslag holder også til i samme bygg. Saltstraumen museum ble åpnet 17.mai 1992.  Det er i dag en stiftelse eid av Saltstraumen historielag, Saltstraumen lokalutvalg, Bodin husflidslag og Markas venner. Museet er bygd opp av lokalbefolkningen selv og drives som en rein dugnadsorganisasjon, med et lite tilskudd fra Bodø kommune.

Saltstraumen har en usedvanlig rik og variert historie, som i liten grad er utforsket og dokumentert.

saltstraumen-museum.noDeler av Saltstraumens historie er unik, også i nasjonal sammenheng, og kjennskap til den er en forutsetning for å forstå store deler av Saltenregionens historie. Dette fordi Saltstraumenområdet er bygd opp rundt et unikt naturfenomen, at det i lange tider var sentralt for bygdene rundt Skjerstadfjorden, og at det var regionens mest folkerike og ressursrike bygd med sterke forbindelser til bygdene rundt.

Ta kolleger, venner eller familie med på en guidet historisk vandring ved Saltstraumen. Saltstraumen er det mest spennende sted i Salten i et historisk perspektiv. Vi tar imot grupper i museet (minst 10 personer), og viser frem bilder og gjenstander fra livet ved Saltstraumen gjennom tidene. Visning etter avtale hele året. Vi tilbyr også guidede turopplegg i området.

Kontakt:
Saltstraumen Museum
Postboks 69
8056 Saltstraumen

Telefon: 900 60 983
Telefon nærmiljøkontoret: 75557910

http://saltstraumen-museum.no

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.