Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/saltstr1/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Alt Om Saltstraumen
Alt Om Saltstraumen

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

We have 20 guests and no members online

Om du er sulten når du kommer hit, så finnes det flere alternativer.

Det meste er dessverre ganske sesongbetont, så utvalget er ikke det samme om vinteren. Likevel finnes det noe...

Uansett finnes det dagligvarer, så det blir alltids noe å putte i munnen...

kjelen
magic
prix
tuvsju
1/4 
start stop bwd fwd

kartspise

Vi har foreløpig to kameraer, og begge er plassert i Kafe Kjelens lokaler.

Kamera 1

Kamera 1

Kamera 2

Kamera 2

Kystverkets kamera

Vi tar også med bilde fra Kystverkets kamera som er plassert under Saltstraumbrua.

Du kan lese mer her på Kystverkets sider her, og større bilde kan sees på YouTube her...

 

 


Vi har også samlet lenker til andre kameraer i nærheten

Bodø - Hogndalen - F812
Hogndalen - F812

Beiarn - Beiarfjellet - F813
Beiarfjellet - F813

Fauske - Nordvika - RV80 - ved Valnesfjorden
Nordvika - ved Valnesfjorden

Fauske - Fauske sentrum

Fauske - Tussvika - E6  

Saltdal - Rognan - sentrum

Gildeskål - Sandhornøya - Fv472 

Meløy - Torsvik - Fv17 - ved Ørnes

Meløy - Gammelveien - Fv17 - Ørnes

Bodø - Bertnes - Rv80

Bodø - Hunstad - Rv80

Bodø - Skeid - Rv80

Bodø - Thallekrysset - Rv80

Oversikt over bilder på Alt Om Saltstraumen.

Det vil komme flere underpunkter som omhandler bilder i menyen til venstre.

Registrerte brukere vil også ha mulighet til å sende inn bilder for publisering på Alt Om Saltstraumen. Foreløpig vil dette foregå ved at bildet sendes inn som vedlegg til en melding, og at administrator legger dette ut på egnet måte. I dette er to hensyn tatt: et behov for en viss kontroll med hva som legges ut på sidene våre, og et ønske om å ikke trenge et komplett bildesystem, med håndtering av brukere, kategorier, tagger, exif, ...

Link til innsending av bilde ligger i brukermenyen - for registrerte brukere.

 saltstraumen2

Saltstraumen
Saltstraumen, tidevannsstrøm mellom Straumøya og Knaplundsøya i Bodø kommune, Nordland. Forbinder Saltfjorden og Skjerstadfjorden.

For å utjevne tidevannsforskjellen presses fire ganger i døgnet veldige vannmasser med stor fart gjennom det 3 km lange og på det smaleste bare 150 meter brede sundet. Estimater antyder 372-400 millioner kubbikkmeter vann.

Middelhastigheten synes å ligge på omkring 7 knop (ca. 13 km/t) og topphastigheten betydelig over. Sikre målinger foreligger ikke, men det antydes i enkelte sammenhenger opp til 20 knop. Den er en av verdens sterkeste malstrømmer, og som alle tidevannsstrømmer sterkest like etter ved ny- og fullmåne.

Saltstraumen er kjent for sitt rike sportsfiske, særlig etter sei. Når strømmen er for innadgående, trekkes mange slags åte med, som fiskestimene følger. Det er bro over Saltstraumen og Sundstraumen. Ved Saltstraumen Hotell står en minnestøtte fra Oscar 2s, Haakon 7s og Olav Vs besøk. Også Godøystraumen og Sundstraumen forbinder Skjerstadfjorden og Saltfjorden, men er langt svakere.
Store Norske Leksikon (noen tillegg)- http://snl.no/Saltstraumen

Saltfjorden
Saltfjorden, bred og åpen fjord i Bodø og Gildeskål kommuner, Nordland, sør for Bodø. Den egentlige Saltfjorden strekker seg fra Fleinvær østover til den trange Saltstraumen og Godøystraumen mellom Straumøy, Knaplundsøya og fastlandet; ca. 40 km lang. Den fortsetter østover i Skjerstadfjorden, som er bred og med mange åpne viker, og med den trange, ca. 16 km lange Misværfjorden mot sør. Den innerste sørgående 11 km lange armen kalles Saltdalsfjorden. Den leder inn til tettstedet Rognan med munningen av Saltdalselva.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Saltfjorden

Skjerstadfjorden
Skjerstadfjorden, fjord i Nordland, den midterste, ca. 40 km lange delen av Saltfjorden. Forbundet med ytre del, den egentlige Saltfjorden, gjennom Saltstraumen. Innerst går den over i den nord–sørgående Saltdalsfjorden som leder inn til fjordbotnen i Rognan. En nordlig arm av Skjerstadfjorden er Valnesfjorden og en sørlig arm er Misværfjorden. Langs nordsiden går Rv. 80 og Nordlandsbanen.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Skjerstadfjorden

Image

Salten
Salten, distrikt sentralt i Nordland, på begge sider av Saltfjorden og Skjerstadfjorden. Til det egentlige Salten regnes vanligvis kommunene Gildeskål, Beiarn og Saltdal sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Fauske, Sørfold og Steigen nord for denne, samt Bodø som ligger på begge sider av fjorden; i alt 9344 km2 med 67 439 innb. (2006). Salten utgjør et tingrettsdistrikt som svarer til de ovennevnte kommunene samt Rødøy og Meløy i Helgeland. Salten prosti omfatter det egentlige Salten unntatt Bodø og Gildeskål som ligger i Bodø domprosti. Hamarøy ligger i overgangen mot Ofoten i nord og er ikke regnet til det egentlige Salten.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Salten

Kvalitetssikret informasjon finnes forøvrig også på Store Norske Leksikon.

 

Alle foto © Kjell S. Jørgensen

I Saltstraumen kan du overnatte flere steder og på flere måter.

Her finnes hotell, campingplasser, hytter, og du kan selvsagt har med telt, campingvogn eller bobil. Alle varianter...

camp_header
fiskecamp
gammelgard_evjen_img_5238
hotell_logo
1/4 
start stop bwd fwd

kartsove

Straumen er sterkest midt mellom flo (høyvann) og fjære (lavvann), det vil si omlag 3 timer etter flo / fjære.

Takk til SeHavniva.no

 

Det er Bodø Kommune ved turistinformasjonen som står bak utviklingen av saltstraumtabellen.

Bodø turistinformasjon ligger sentralt i byen, Tollbugata 13.

Åpningstider:
Sommeråpent juni, juli og august:
Mandag – fredag 09:00 – 20:00
Lørdag 10:00 – 18:00
Søndag 10:00 – 18:00
Resten av året: Mandag – fredag 09:00 – 15:30

Her finner du tidevannstabellen for Saltstraumen 2019.  (pdf format)

Se også vår artikkel om tidevann.

For mer informasjon som turist i Bodø se: http://www.visitbodo.com/

Kontaktinformasjon:

Tlf. 75 54 80 00
Fax 75 54 80 01
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Postboks 319, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Tollbugata 13.

 

Om du skal til eller fra Saltstraumen skjer det på veien - enten med egen bil eller med buss.

Det er i overkant av tre mil eller omlag en halv time til Bodø, som har alle kommunikasjoner. Der finnes flyplass, anløpssted for hurtigruten, ferge til Lofoten, en rekke hurtigbåter, jernbanestasjon og bussterminal.

 

Vi har også en side med Veg- og trafikkmeldinger basert på Statens vegvesens informasjonsstrømmer (RSS) og webkameraer her.

Om du reiser med buss har Nordland Fylke en tjeneste for rutesøk på nettet. Du finner den her:
http://www.177nordland.no

https://rp.177nordland.no/scripts/TravelMagic/TravelMagicWE.dll/?lang=no&dep1=1&now=1

De har også laget en applikasjon for smarttelefoner til rutesøk. Den finner du her:

https://177nordland.no/a/det-er-helt-sant


 

 

 
 

Veg og trafikkmeldinger er levert av Statens Vegvesen. Du kan finne mer informasjon for hele landet på vegvesenets egne sider.
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger

Fylkesveg 17 - Kystriksvegen Steinkjer - Løding

Riksveg 80 - Fauske, Bodø, Moskenes

Fylkesveg 812 - Saltstraumen, Misvær, Saltdal

Fylkesveg 813 - Vesterli, Beiarfjellet, Tvervik

Om det står kun overskriften og ingen meldinger, vil det si at det ikke er noen rapporter for nevnte vei.

Det vil forekomme vegmelding for veger med samme vegnummer fra andre fylker. Dette er en begrensning i vegvesenets rapportgenerator.

Se også Vegvesenets Beta.

De omtalte veiene.

Vegkameraer

Vi tar med et lite utvalg av de nærmeste av vegvesenets kameraer plassert langs veiene nevnt ovenfor.

 

Vindstyrke på Saltstraumbrua

 

Vindstyrke på Åselibrua

 

Fv 17 - Torsvika ved Ørnes

 

FV 17 - Asgotsletta

Fv 472 - Sandhornøya


Rv 80 - Nordvika ved Valnesfjord


Fv 812 - Hogndalen / Kvikstadheia

Fv 812 - Ved Ljøsenhammarn

Ved Ljøsenhammarn

Fv 813 - Beiarfjellet

Mot Beiarn

Mor Misvær

Denne siden er basert på nyhetsmatinger (RSS-feeder) og bilder fra kameraer som er lagt ut fra nettet av Statens Vegvesen. Om noe av dette ikke fungerer er det teknikken hos disse som har feilet. Sjekk "originalen" på vegvesenets sider:
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger/Webkamera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reservat_oversikt_550

I området rundt Saltstraumen er det hele sju naturreservater om vi tar med Ljønesøya.

Det vil jo si at en forsøker å ivareta deler av naturen som ellers kanskje ville blitt borte.

Du kan lese mer om miljøstatus Nordland her: http://nordland.miljostatus.no/msf_BlankSide.aspx?m=6

Ved å velge i undermenyen til venstre kan du lese mer om hva en primært forsøker å ivareta med naturreservatene.

Ansvarlig for oppsyn med de navnte reservater er:
Geir Håkon Olsen
Statens Naturoppsyn Bodø
Jernbaneveien 100
8006 Bodø
Tlf. 900 61 033

Det er sikkert mange som har laget poesi om Saltstraumen - kanskje etter å ha hatt flotte, for ikke å si uforglemmelige, opplevelser der.

Kanskje bare et kort stopp ved gjennomreise, kanskje fisketurer med påfølgende bespisning, eller kanskje romantikk har vært innvolvert...?

Noen holder sin poesi for seg selv, eller kanskje til mer intern bruk i hjemmet eller familien. Andre har offentliggjørt sine følelser og minner - til vår og andres glede.

Vi skal her legge ut noen poetiske tekster om Saltstraumen. Hva som er poesi er en smakssak, og det kan sikkert diskuteres. Vi ønsker uansett innspill, og kanskje disse sidene er forumet nettopp du ønsker å offentliggjøre din poesi? Eller kanskje du har liggende noe som andre kan få ta del i? Bare ta kontakt...

 

Om Saltstraumboka

Her finner du forord og innhold til de ulike bøkene, i tillegg til litt praktisk informasjon.

Boka selges både hos bokhandlere, på Prix lokalt, på nærmiljøkontoret og på Saltstraumen Museum.

Den kan også bestilles på nett fra museets salgsside her.

Prisen for årets bok er 275.- Boka er da på 120 sider.

Tidligere bøker selges til redusert pris på museet.

 


saltstraumboka 20120


 

 
 
 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36
 • I dag ble det første møtet i Hålogalandsrådet avholdt. Rådet består av ordførerne i Sør-Troms og Evenes og Narvik i Nordland. Rådet skal blant annet være en motvekt til de to regionhovedstedene Bodø og Tromsø. Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen er valgt til leder. Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord, er nestleder.

 • Politiet er på stedet for å undersøke etter at en sekk ble funnet i vannet i Bodø havn. Dykkere fra brannvesenet undersøker nå området der sekken ble funnet.

 • E-sporttreneren Nicholas Korsgård fra Bodø returnerer til Fnatic. Han skal trene det britiske akademi-laget fra Bodø, skriver Bodø Nu. Korsgård ble tidligere håndplukket til å lede en unik spillsatsing for den sveitsiske storbanken PostFinance, og har tidligere uttalt at det bare er et tidsspørsmål før e-sport blir større enn langrenn.

 • Vålerenga har forsøkt å hente Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, bekrefter overfor VG at de har fått en henvendelse fra Vålerenga, og at Knutsen har takket nei til å ta over treneransvaret i klubben.

 • En ungdomsskoleelev i Vefsn skal før jul ha koblet seg på det åpne nettet på skolen og gitt seg selv lærer-tilgang til programmer. Eleven fikk aldri tilgang på sensitiv informasjon eller personopplysninger. Kommunen har gjort innstramminger etter hendelsen, skriver Helgelendingen.

 • En båt har gått på grunn ved Refnesskjæret i Vest-Finnmark. Ingen personer er skadet som følger av ulykken. Sier redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen.

 • Sparebank1 Nord-Norge har sperret kontoene til litt over 9000 kunder, skriver Nord24.no. Bakgrunnen er bankens krav om at alle kunder må fremlegge gyldig legitimasjon. Av de 9000 som har fått sperret kontoen, er det om lag 4200 som har fremlagt legitimasjon, men som ikke har svart på de obligatoriske spørsmålene om hvitvasking.

 • Brønnøy kommune ønsker å åpne for jakt og fangst på bever i hele kommunen. Beveren ble utryddet mange steder etter mye fangst frem til 70-tallet. Nå er bestanden oppe igjen og kommunen vil åpne for beverjakt for å unngå unødvendig saksbehandling og skadeverk, skriver Brønnøysunds Avis.

 • På riksvei 85 i fergesambandet Bognes - Lødingen er avgangen fra Lødingen klokken 08 og fra Bognes klokken 09.15 innstilt.

 • Øksnes kommune vil ha svar fra kommunelegen om lukten av tørrfisk kan være skadelig for mennesker. Det bunner i at en lokal tørrfiskprodusent ønsker å øke produksjonen og at naboer mener det forringer eiendommenes verdi og kan være helseskadelig for dem. Det skrive Vesterålen Online.

 • E6 er stengt i Forsåtunnelen på grunn av nødvendig sprengningsarbeid. Tunnelen kan holde stengt til nærmere klokken 10, opplyser Vegvesenet. Det er mulig å ta fergen mellom Bognes og Lødingen i stedet.

 • E6 i Saltdal er åpnet i Lønsdal der et vogntog stod på tvers.

 • Et vogntog står på tvers ved Lønsdal i Saltdal på E6. Det skal ikke være mulig å passere, melder NRK Trafikk.

 • Klokken 06 startet en spesialtransport fra Narvik, og de neste timene befinner kjøretøyet seg på E6 på vei til Fauske. Bilister må være forberedt på ventetid ved tunnelene. Kjøretøyet skal videre på riksvei 80 mot Bodø og er fremme cirka klokken 13.

 • En bil har kjørt ut av veien på E10 ved Stordalsvika i Svolvær. En person kjøres til legevakt for sjekk, melder politiet. Det var glatt på stedet der utforkjøringa skjedde. Bilen ligger fortsatt utenfor veien og det er bestilt bilberging.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Seneste aktiviteter


Warning: Attempt to modify property 'Array' of non-object in /home2/saltstr1/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/saltstr1/public_html/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 145

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/saltstr1/public_html/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 145

Warning: Attempt to modify property 'Array' of non-object in /home2/saltstr1/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342
No events

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/saltstr1/public_html/templates/salt6_1/html/modules.php on line 36

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.